Nils M. Apelands bok «Det gode selskap – Omdømmebygging i praksis» viser på en pedagogisk måte hvordan det er mulig å jobbe strategisk for å påvirke omdømmet. Bruken av eksempler gjør modeller og teorier levende, og Apelands praktiske erfaring bidrar til at det er kort vei fra å lese boken til å bruke den i eget arbeid.

Karl-Fredrik Tangen
Førstelektor ved Oslo Markedshøyskole

» – Boken er strategisk i sin tenkning, samtidig som den er praktisk og konkret. Den er lettlest og oversiktlig. Boken har mange gode eksempler på bedrifter som har lykkes i sitt omdømmearbeid – og det er serie med nyttige tips for de som jobber med omdømmebygging. Dette er en bok de fleste kommunikasjonsrådgivere bør ha på pulten!»

Hans Christian Østrem
Kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen

«Dette var en bok jeg hadde stor glede av å lese. «Det gode selskap» gir en konkret og praktisk innføring i hvordan lede og forvalte bedriftens viktigste kapital – omdømmet. Boken gir en god forståelse for betydningen av kundens viktigste valgkriterium, og de interne og eksterne faktorer som påvirker dette.»

Trond Erik Birkeland
Markedsdirektør i Skandiabanken

«Nå kan omdømmme-interesserte i Norge fordype seg i temaet uten å måtte ty til utenlandske bøker med eksempler det i mange tilfeller kan være vanskelig å kjennee seg igjen i. (…) Boken til Apeland er bygget opp med mange eksempler og caser og tanken er at leseren skal få en praktisk inngang til omdømmearbeid.»

Omtale i Kampanje, juni 2007

«Lettlest, med akkurat passe mengde fagord og tett på bedrifter som enten har fått smake omdømmepisking eller den søte innfrielse når kommunikasjonen sitter og kunden blir fornøyd og kanskje til og med lojal. Omdømmebygging er ikke lenger kun et verktøy for kommunikatører, det dreier seg om organisasjonsutvikling og ledelsesteori. Derfor er boken et must for seriøse ledere, ikke bare for å bli rik på klingende mynt i tradisjonell forstand, men for å oppnå mål ved hjelp av en effektiv verktøykasse som bygger omdømmekapital.»

Hege Lunde
Informasjonsrådgiver, Fredrikstad kommune